به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۸ طرح جهش تولید دانش‌بنیان موافقت کردند.

براساس ماده ۱۸ این طرح؛ با هدف نظارت‌پذیری فعالیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صورت مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور استثنا می‌شود و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشند.

بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوند.

براساس ماده ۱۹ این طرح، هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می‌شود.

در ماده ۲۰ این طرح نیز آمده است: معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های ذیربط مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارد و گزارش آن را هر ۶ ماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

منبع : مهر