محمدعلی حیدری راد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل نبود ایمنی پل جاده یک دستگاه کمباین از روی پل اکبر نیا در روستای پرلوک سقوط کرد که متأسفانه راننده جوان این کمباین به دلیل شدن جراحات وارده قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: پیمانکار راه آهن قرار بود برای اجرای این طرح و سهولت در عبور و مرور مردم و اهالی روستاهای مسیر، جاده سرویس ایجاد کند، اما تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است.

رئیس شورای روستای پرلوک در بهار افزود: اجرای راه آهن همدان به سنندج برای رفت و آمد اهالی روستا و دیگر مناطق در مسیر ساخت این راه آهن مشکل ایجاد کرده است.