به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابعی در پنتاگون اعلام کرد که آمریکا در نظر دارد یک مرکز فرماندهی عملیات نظامی جهت نظارت و مدیریت جنگ اوکراین در آلمان ایجاد نماید.
بنابر اعلام این منبع نظامی در وزارت دفاع آمریکا، این اقدام واشنگتن با هماهنگی با اتحادیه اروپا و ناتو صورت خواهد گرفت.
براین اساس، یکی از ماموریت های اصلی مرکز عملیات نظامی جنگ اوکراین، پیگیری نزدیک تحولات این نبرد از طریق حضور مستشاران نظامی در آلمان است.
به نوشته نیویورک تایمز، پیشنهاد ایجاد این مرکز جدید تحت عنوان «مرکز عملیات نظامی یکپارچه» از سوی ژنرال  کریستوفر کاولی فرمانده ارتش امریکا در ناتو ارائه شده است.
براساس طرح وی ۳۰۰ نظامی در مرکز عملیات نظامی در شهر ویسبادن آلمان مستقر خواهند شد تا ماموریت های خود را در نظارت و مدیریت جنگ در اوکراین انجام دهند.