به گزارش مهر، دوشنبه هفتم شهریور ماه مجمع انجمن کوراش ایران به ریاست محمدرضا نصیری نژاد رئیس این انجمن و با حضور علی صدیقی دبیر کل فدراسیون ووشو، رؤسای استانی و همچنین رؤسای کمیته‌های انجمن به صورت آنلاین برگزار شد.

ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال توسط کوروش خسرویار دبیر کل انجمن کوراش و همچنین گزارش رؤسای کمیته‌های، مسابقات، آموزش، مربیان، آزمون و کاتا، کمیته تیم‌های ملی و همچنین گزارش عملکرد استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، تهران و مازندران از مهمترین موارد مطروحه در این جلسه بود.

در پایان با توجه به تغییرات تقویم عملیاتی فدراسیون جهانی کوراش، تقویم شش ماهه دوم سال به تصویب اعضا رسید که مهمترین آن، برگزاری لیگ برتر باشگاههای کوراش کشور، مسابقات مدعیان تیم ملی، مسابقات پیشکسوتان کوراش در دو رده سنی، مسابقات کاتای قهرمانی کشور و اعزام تیم منتخب به مسابقات مسترشیپ کره جنوبی، المپیاد استعدادهای برتر کشور، شرکت در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در ازبکستان و مسابقات داخل سالن آسیا در تایلند از مهمترین موارد مطروحه در این جلسه بود.