به گزارش خبرنگارمهر، فصل جدید مسابقات باشگاهی بسکتبال از روز پنجشنبه با حضور ۱۲ تیم آغاز می شود اما به خاطر شرایط فعلی ۴ تیم دیدارهای خود در هفته نخست را برگزار نخواهند کرد. 
در هفته اول مسابقات دیدار شهرداری گرگان با ذوب آهن اصفهان و صنایع هرمزگان با کاله آمل برگزار نمی شود. 
بدین ترتیب در این هفته از مسابقات چهار دیدار به شرح زیر برگزار خواهد شد:
* آویژه صنعت مشهد – نبوغ اراک * توفارقان تبریز- مس رفسنجان * مس کرمان – نفت آبادان * مهرام تهران – رعد پدافند ایران