به گزارش خبرگزاری مهر، نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه ضرورت دارد شهرداری اهتمام بیشتری نسبت به مدیریت هوشمند وظایف خود داشته باشد، گفت: مدیریت بحران یک دانش مبتنی بر استانداردهای ملی و فراملی است و باید زنجیره‌ای از فضاهای آموزشی، درمانی و ورزشی برای حفظ تاب آوری شهر در مواقع بحران شکل بگیرد. دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که ۴۰ پایگاه در سطح شهر ایجاد شود.
سلیمانی با بیان اینکه مدارس و مهدهای کودک و مواردی از این قبیل در مواقع بحران مورد استفاده قرار می‌گیرند، یادآور شد: در دنیا از مهدکودک و مدرسه به عنوان پایگاه مدیریت بحران استفاده می‌شود اما در کشور ما این موضوع دیده نمی‌شود.
در ادامه سوده نجفی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت بخش سلامت شهرداری به شایع‌ترین بیماری موجود در بین افراد مسن، اظهار کرد: دیابت ۷.۵ میلیون نفر را در کشور درگیر کرده که عوامل زیادی باعث این بیماری می‌شود. هر ساله ۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت نامگذاری شده اما متأسفانه اقدام مناسبی از سوی بخش‌های مرتبط با شهرداری از بعد آموزش همگانی و غربالگری انجام نمی‌شود و لازم است شهرداری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد: باید در حوزه پیشگیری، آموزش و غربالگری برای جلوگیری از شیوع دیابت اقدامات لازم در شهرداری با مشارکت وزارت بهداشت صورت بگیرد.