به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی محمدی رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در حاشیه حضور امروز خود در شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: بحث نگرانی برای وقوع حادثه در حدی خوب است اما بیش‌از حد آن باعث مشکل می‌شود. چیزی که ما می‌گوئیم در حدی است که انگیزه کار کردن ایجاد کند اما آنچه نگرانی را برطرف می‌کند انجام کارها است.

وی افزود: سازمان مدیریت بحران در چارچوب بودجه خود چندین سامانه هشدار سریع را طراحی کرده است تا قبل از وقوع حوادث منجر به کاهش تلفات شود.

محمدی عنوان کرد: بحث مانور نیز از واجبات است و در همه کشورها برگزار می‌شود اما در کشور ما برگزار نمی‌شود.

وی افزود: ظرفیت ما برای زندگی عادی است و برای یک حادثه غیر عادی ظرفیت ما کم است که نمونه آن را در کرونا مشاهده کردیم. مانند کرونا که از آن عقب هستیم و در بحث تدفین همگانی نیز باید خارج از مقدار فعلی ظرفیت ایجاد کنیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران بیان کرد: در حال حاضر ما برای تدفین کرونایی ها دچار مشکل شدیم و در حوادث دیگر نیز ممکن است این رقم بیشتر باشد.

محمدی درباره احتمال وقوع زلزله در پایتخت بیان کرد: ممکن است زلزله‌ای از ۵.۵ ریشتر تا بالای ۷ داشته باشیم و خسارت بزند. اگر زلزله ۵.۵ تا ۶ ریشتر باشد می‌توانیم کنترل کنیم اما اگر بالای ۶ و ۶.۵ باشد دچار مشکل می‌شویم و اگر بالای ۶.۵ باشد دچار فاجعه خواهیم شد.

وی عنوان کرد: این حادثه ممکن است ۲۰ سال دیگر رخ بدهد اما لرزه‌های موجود نشان می‌دهد که گسل‌ها فعال هستند و احتمال زلزله وجود دارد.