به گزارش مهر، پس از رأی گیری و انتخاب محمد جعفرپور به‌عنوان سرپرست شهرداری اراک، اعضای ششمین دوره شورای شهر اراک به اتفاق وی به ساختمان شهرداری آمدند که مراسم معارفه سرپرست جدید شهرداری انجام شود ولی این اقدام در حالی صورت گرفت که سعید بیاتیان، سرپرست فعلی شهرداری اراک و تعدادی از معاونان و مدیران شهرداری در این جلسه غیبت داشتند. این اقدام اعتراض حاضران را در پی داشت.