به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آلیش کلاسیک و آزاد بازهای جهانی عشایری در شهر بورسا ترکیه برگزار شد که تیم ایران در بخش آلیش کلاسیک به عنوان قهرمانی و در بخش آلیش آزاد به عنوان سومی دست یافت.
نتایج کشتی گیران کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
کشتی آلیش کلاسیک:۵۵ کیلوگرم: سپیده بابایی – مدال طلا۶۰ کیلوگرم: فاطمه فتاحی – مدال طلا۶۵ کیلوگرم: رقیه محمودآبادی – مدال نقره۷۰ کیلوگرم: سحر غنی زاده – مدال نقره۷۵ کیلوگرم: نگین نظری  – مدال برنز۷۵+ کیلوگرم: عزت قربانی – مدال نقره
کشتی آلیش آزاد:۵۵ کیلوگرم: سپیده بابایی – مدال برنز۶۰ کیلوگرم: فاطمه فتاحی – مدال طلا۶۵ کیلوگرم: رقیه محمودآبادی – بدون مدال۷۰ کیلوگرم: سحر غنی زاده – مدال برنز۷۵ کیلوگرم: نگین نظری  – مدال برنز۷۵+ کیلوگرم: عزت قربانی – مدال برنز