به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان، علیرضا قاری قرآن اظهار داشت: مراحل تهیه طرح تفصیلی ۱۶ شهر استان پایان یافته است و در دستور کار بررسی در جلسات آتی کمیسیون ماده پنج قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: مرحله اول طرح تفصیلی ۲۵ شهر دیگر اتمام یافته و در دستور کار جهت عقد قرارداد مرحله دوم بوده و طرح تفصیلی سه شهر به دلیل مشکلات نقشه پایه و یا عدم همکاری شهرداری متوقف شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه قرارداد طرح تفصیلی ۱۵ شهر دیگر استان در سال جاری و سال آینده منعقد می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر این موارد، بازنگری طرح جامع شهرهای اصفهان، مبارکه، نائین، نطنز و فریدون‌شهر با رویکردهای جدید و بازآفرینی شهری در دست تهیه است.
قاری قرآن گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده همه شهرهای مشمول نظام طرح‌های جامع و تفصیلی این استان تا پایان سال آینده از طرح تفصیلی مصوب برخوردار می‌شوند.
وی با اشاره به وضعیت طرح‌های توسعه شهری و فراشهری استان اصفهان اظهار داشت: هم اینک استان اصفهان با ۱۱۴ شهر از بزرگترین نظام سکونت‌گاهی و شبکه شهری در بین استان‌های کشور برخوردار است، همچنین این استان دارای تنوع کاملی از سلسله مراتب طرح‌های توسعه فرا شهری و شهری است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: طرح‌های توسعه فراشهری طرح‌هایی هستند که سیاست‌های توزیع جمعیت، فعالیت و همچنین پهنه‌های عملکردی و کاربری اراضی را در سطوح ناحیه، منطقه و مجموعه‌های شهری تعیین و ضوابط مربوط به نحوه استفاده از آن پهنه‌های سرزمینی را مشخص می‌کنند.
وی افزود: طرح‌های جامع اولین سطح از طرح‌های توسعه شهری هستند که با یک افق بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله نحوه استفاده از زمین برای کاربری‌های مختلف در محدوده و حریم شهر را تعیین کرده و اولویت مناطق را از نظر بهسازی و نوسازی مشخص می‌کنند.
قاری قرآن گفت: طرح‌های تفصیلی در چارچوب اسناد و ضوابط طرح‌های جامع و بر اساس حدود ثبتی و ملکی، وضعیت دقیق کابری ها، تراکم‌ها و گذرها را در سطح شهر و به تفکیک محلات واقع در آن مشخص کرده و اولویت‌های مربوط به نوسازی و بهسازی را تعیین می‌کنند.