به گزارش ایسنا، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در حکمی شیدا شهریان را به عنوان سرپرست نایب رئیس زنان منصوب کرد.

شیدا شهریان از سال ۹۵ در فدراسیون کشتی به عنوان مسئول دفتر دبیر و پس از آن مسئول دفتر رئیس فدراسیون فعالیت  کرد و از سال ۹۸ با حفظ سمت به عنوان مسئول واحد برنامه‌ریزی و بودجه فدراسیون به کار خود ادامه داد.

پیش از این فاطمه درخشانی نایب رئیس زنان فدراسیون بود. 

انتهای پیام 

منبع : ایسنا