به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین نشست شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان، بنیامین شکوه فر به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی ، مجلس و استان‌های این وزارتخانه معرفی شد.

مدیر کلی دفتر ویژه دولت در مجلس ، مدیر کلی حقوقی، امور مجلس و استان های سازمان ملی جوانان و مدیر کلی امور مجلس وزارت ورزش و جوانان در کارنامه ی فعالیت های مدیریتی و اجرایی بنیامین شکوه فر به ثبت رسیده است.

منبع : مهر