آرش فرهادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعلل وزارت ورزش برای صدور حکم روسای فدراسیون هایی که طی هفته ها و ماه های اخیر انتخابات شان برزگزار شده است، توضیح داد.
وی در مورد فدراسیون گلف که انتخاباتش سوم بهمن ماه برگزار شد اما هنوز حمکم حمید عزیزی برای ریاست دوباره در آن صادر نشده است، گفت: دلیل تاخیر در صدور این حکم یک پرونده شکایت است که باید به دقت بررسی و تعیین تکلیف شود سپس برای صدور حکم اقدام لازم صورت بگیرد.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی تصریح کرد: یکی از کاندیداهای انتخابات فدراسیون گلف در مورد سوابق وی (حمید عزیزی) اعتراضاتی را مطرح کرده است که در حال بررسی و پیگیری است. منتظر نتیجه این موضوع هستیم. به محض تعیین تکلیف، حکم ریاست صادر خواهد شد.
فرهادیان در مورد حکم ریاست سایر فدراسیون هایی که انتخابات شان برگزار شده است، خاطرنشان کرد: طی مراسمی ویژه همزما حکم روسای جدید در اختیارشان قرار می گیرد. تمام تلاش مان این است که طی روزهای آینده و تا پیش از پایان سال این کار انجام شود.
خبرگزاری مهر امروز چهارشنبه در گزارشی با عنوان «فعالیت روسای بدون حکم در فدارسیون ها/تکرار اتفاق نامیمون در ورزش» به انتقاد از وزارت ورزش در صدور دیرهنگام حکم روسای فدراسیون ها پرداخت.