به گزارش مهر، حسن رحیمی قهرمان کشتی آزاد جهان و عنواندار المپیک مبلغ تأمین شده از سوی مردم را به حساب مرجع مربوطه واریز کرد تا با حکم قاضی، مراحل قانونی آزادسازی یک زندانی زن جرایم غیرعمد صورت گیرد.

این زن زندانی جرایم غیر عمد با وجود طی شدن مدت زمان محکومیتش، اما به دلیل نداشتن توان مالی همچنان در بند بود که با کمک نیکوکاران آزاد و به آغوش خانواده خود باز خواهد گشت.

سه زندانی با تلاش قهرمان کشتی جهان آزاد شدند

در همین راستا یک نوجوان و جوان زندانی جرایم مالی غیر عمد نیز با مشارکت و همدلی خیرین از تلخی محکومیت و زندان رهایی یافتند.

کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد یک سنّت حسنه و عمل خیری است که توسط برخی قهرمانان و چهره های سرشناس در سال جاری با انجام مراسم گلریزان در زورخانه به دیگر برنامه‌های این خیریه اضافه شده است.

این مؤسسه خیریه با حضور جمعی از چهره‌های مطرح و قهرمانان ورزشی با مدیریت رسول خادم قهرمان کشتی المپیک و جهان و همراهی پرویز پرستویی هنرمند خوشنام ایران با هدف خدمت و کمک رسانی به هموطنان نیازمند در مناطق محروم کشور و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی فعالیت‌های چشمگیری دارد.