به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر شعربافیان اظهار کرد: برحسب بررسی‌های انجام شده، سهمیه آرد برخی از نانوایی‌ها در قبال قطعی سهمیه متخلفان به تناسب اضافه شده است.
مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: بیشترین تخلفات نانوایی‌های کسر وزن نان (کم فروشی)، گرانفروشی نان و یا فروش اجباری نان کنجدی است.
وی گفت: طی این مدت هزار و ۸۵۷ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی شهرستان مشهد انجام شد.
شعربافیان افزود: در این مدت تعداد ۱۵۵ فقره پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از ۳۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.
مدیر نظارت و بازرسی محصولات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۶۵۵۵۵ آماده دریافت شکایات مردمی در این زمینه است.