به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس ستاد مشترک ارتش یمن گفت که کشورهای متجاوز به این کشور همچنان با مفاد آتش بس در یمن برخورد گزینشی دارند و به نقض آتش بس ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» در عین حال این موضوع را تهدید حقیقی آتش بس در یمن برشمرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش یمن روز یکشنبه در دیدار با رئیس و اعضای کمیته نظامی بررسی موارد نقض آتش بس در یمن و نظارت بر آن، تاکید کرد: دشمن باید بداند که نیروهای مسلح ما امروز به فضل خدا از لحاظ نیرو و تجهیزات قویتر و بیشتر هستند.

وی همچنین افزود که نیروهای مسلح یمن سلاح های راهبردی بازدارنده ای در اختیار دارند که همگان را غافلگیر خواهد کرد.

الغماری همچنین گفت که طرح ملی برای گشودن ۳ جاده در تعز راهکاری مهم در مرحله اول است و اهتمام دولت نجات ملی یمن نسبت به وارد شدن به گام های حقیقی و جدی را نشان می دهد.

رئیس ستاد مشترک ارتش یمن در عین حال تصریح کرد که طرف های متجاوز باید با طرح گشودن جاده ها در تعز تعامل مثبتی داشته باشند تا توجه خود به کاهش درد و رنج ساکنان این استان را ثابت نمایند.

از سوی دیگر، رئیس و اعضای ستاد کمیته نظامی نظارت بر آتش بس هم از سرلشکر الغماری رئیس ستاد مشترک ارتش یمن به دلیل توجه و پیگیری مستمر اقدامات این کمیته و همچنین حمایت و ارائه تجهیزات فنی به اتاق عملیات نظامی مشترک تشکر کردند.

منبع : مهر