به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ژان پیر تبو» سفیر فرانسه در استرالیا امروز جمعه در گفتگو با رسانه‌ها، حرکت اخیر کانبرا در لغو قرارداد ساخت زیر دریایی با پاریس را اقدامی «بچگانه» توصیف کرد.

وی که قرار است به کانبرا بازگردد، گفت: من باید در همه چیز تجدید نظر کنم، چرا که وقتی در مورد اهمیت چیزی صحبت می‌کردیم و بعد متوجه می‌شویم که اینها کلماتی توخالی هستند، پس چه چیزی حقیقت داشت؟ چه چیزی هنوز واقعیت دارد؟

سفیر فرانسه در استرالیا همچنین افزود که با دستورالعمل‌های شفاف و واضح دولتش به منظور ارزیابی مجدد روابط پاریس با کانبرا برمی گردد اما جزئیات بیشتری در مورد راهبرد آینده کشورش ارائه نکرد.

پیشتر نیز «فیلیپ اتین» سفیر فرانسه در آمریکا که از واشنگتن فراخوانده شده بود، به آمریکا بازگشت.

استرالیا در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) قرارداد ساخت زیردریایی با فرانسه را لغو و در اقدامی در راستای سیاست‌های ایندوپاسیفیک و چین ستیزانه واشنگتن، با آمریکا و انگلیس وارد توافق تسلیحاتی جدیدی موسوم به «آکوس»(AUKUS) شده بود.

مطابق این معاهده تسلیحاتی، آمریکا و انگلیس متعهد شدند که تعداد هشت فروند زیردریایی اتمی برای استرالیا تولید کنند.

اقدام کانبرا دولت فرانسه را بسیار خشمگین کرد به طوری که پاریس از این حرکت به عنوان خنجر خوردن از پشت یاد کرد و در همین راستا سفرایش را از استرالیا و آمریکا فراخوانده بود.

منبع : مهر