به گزارش مهر، محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با صدور حکمی «حمیدرضا سلیمانی فارسانی» را به عنوان سرپرست دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان‌ها منصوب کرد.

در بخشی از حکم سلیمانی آمده است:

«در دوران تحول قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها با محوریت تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها؛ برنامه‌ریزی علمی و مبتنی بر دانش سازمانی برای ایجاد اشتغال مولد، پایدار و هدفمند به عنوان رکن اصلی اصلاح و تربیت مبتنی بر سند تحول قوه قضائیه و سایر اسناد بالادستی؛ تمرکز بر اشتغال حداکثری مددجویان با پرهیز از هرگونه اقدام نمایشی و آمار سازی و تذکر این نکته که اشتغال هدفمند باید بتواند کسب درآمد منطقی برای خانواده زندانی در ایام حبس و فعالیت سالم اقتصادی پس از آزادی را ضمانت نماید که در این عرصه مهارت آموزی مبتنی بر الزامات فضای کسب و کار و اقتضائات روز جامعه نقش حیاتی خواهد داشت.

اجرای مصوبات و سیاست‌های شورای راهبری اشتغال سازمان؛ پایش دقیق نتایج اشتغال برای هر مددجو و تأثیر آن بر فرآیندهای اصلاح و تربیت با کمک دفتر امور فرهنگی و تربیتی و دفتر آموزش و پژوهش و همکاری با دفتر اقدامات حمایتی جهت ایجاد اشتغال خانواده زندانیان؛ از جمله انتظارات می‌باشد.»