به گزارش خبرنگار مهر، کیکاوس سعیدی که از ۱۱ آذرماه سال ۸۸ توسط صالحی امیری به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک منصوب شد از حدود سه هفته پیش به خاطر دریافت حکم ریاست آکادمی ملی المپیک از دبیرکلی انصراف و به عنوان سرپرست پیگیر امور مربوط به آن شد.
البته حکم بازنشستگی سعیدی ۲۶ مردادماه توسط برنا فیروزی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش صادر شده و بر این اساس سعیدی از امروز سه شنبه اول شهریورماه بازنشسته به حساب می آید.
این در حالی است که وی مدعی است بازنشسته نشده و حتی در حاشیه مجمع امروز فدراسیون بدمینتون هم روی این موضوع تاکید کرد.

طبق حکم صادر شده، کیکاوس سعیدی از امروز بازنشسته است
البته از طرف کمیته ملی المپیک رایزنی هایی جهت اخذ مهلت یک ماه برای کیکاوس سعیدی انجام شده است. در پیش بودن انتخابات کمیته ملی المپیک، حق امضای سعیدی و مهیا شدن فرصت لازم برای انتقال امضا دلیل این رایزنی عنوان شده است.
این در حالی است که کیکاوس سعیدی به عنوان رئیس آکادمی ملی المپیک برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک کاندیدای کسب کرسی ریاست و نایب رئیسی شده است اما بعید است با توجه به حکم بازنشستگی بتواند ورود قانونی به انتخابات داشته باشد.
در همین زمینه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که سعیدی تصمیم به انصراف از انتخابات گرفته و موضوع را طی نامه ای به اعضای مجمع اعلام خواهد کرد.