به گزارش مهر، مهرداد علیقارداشی رییس فدراسیون تنیس روی میز درخصوص انتخاب حمید سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان اظهار داشت: دکتر سجادی یکی از باتجربه ترین و زحمتکشان ورزش کشور است که سالیان زیادی عمر خود را برای توسعه و بهبود وضعیت ورزش کشور صرف کرده است.

وی افزود: سجادی با درد جامعه ورزش آشنا است و می تواند موانعی که بر سر راه فدراسیون های ورزشی قرار دارد را از میان بردارد. قطعا انتخاب وی برای پست وزارت ورزش و جوانان باعث ثمرات خوبی برای خانواده ورزش خواهد شد و نمایندگان مجلس با انتخاب دکتر سجادی می‌توانند به توسعه ورزش کشور کمک کنند.

رییس فدراسیون تنیس روی میز خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته ریل گذاری خوبی در حوزه ورزش انجام شده و حضور سجادی می تواند این مسیری که آغاز شده را ادامه دهد. درصورت تصویب بودجه لازم برای ورزش قطعا با حضور سجادی در آینده نزدیک اتفاقات بسیار خوبی برای ورزش کشور رخ خواهد داد.