به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، مواردی از طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

مواد حذف شده طرح مذکور به شرح زیر است:

ماده ۱- یک مبحث به‌ عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱ مکرر) به ذیل آن اضافه می‌شود:

ماده ۲۰۱ مکرر: در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه، حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی، به تعداد حداقل دو برابر مورد نیاز به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.

تبصره- پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هر یک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین را به‌ صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.

ماده ۲- جزء ۲ بند «ز» ماده ۱۱۷ قانون به بند «د» این ماده منتقل می‌شود و عبارت «انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان(مرحله دوم)» به‌عنوان یک بند ذیل بند «ه» ماده ۱۱۷ قانون اضافه می‌شود.

ماده ۳- متن زیر به‌ عنوان تبصره ۶ به ماده ۲۴ قانون آیین‌نامه داخلی اضافه می‌شود:

اعضای حقوقدان شورای نگهبان مشمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن می‌باشند و با لحاظ ضوابط مقرر در این ماده می‌توان به صلاحیت آنان اعتراض کرد.

منبع : مهر