به گزارش مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی خبر داد و گفت: این جلسه با شرکت چهار عضو این کمیسیون (نرگس معدنی پور، زهرا شمس احسان، سید احمد علوی و علیرضا نادعلی) تشکیل شد.

وی درباره تصمیمات و رای گیری صورت پذیرفته این‌طور توضیح داد: نرگس معدنی پور به عنوان رئیس کمیسیون، علیرضا نادعلی به عنوان نائب رئیس و زهرا شمس احسان به عنوان مخبر کمیسیون انتخاب شدند.

به گفته وی مسئولان کمیته‌های کمیسیون فرهنگی اجتماعی نیز انتخاب شدند: زهرا شمس احسان به عنوان رئیس کمیته اجتماعی، سید احمد علوی به عنوان رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی، انتخاب شدند.

وی خود را به عنوان رئیس کمیته فرهنگی، معرفی کرد و از ریاست سید احمد علوی بر کمیته گردشگری و میراث فرهنگی خبرداد و گفت: ریاست کمیته ورزشی بر عهده زهرا شمس احسان و ریاست کمیته هنری بر عهده من هست.

نادعلی افزود: رئیس کمیته شهر دوست‌دار کودک را نیز زهرا شمس احسان و علیرضا نادعلی رئیس کمیته دینی است.