به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدارسیون اسکواش، دوره جهانی مربیگری اسکواش با دو مدرس جهانی ضیاالدینی و میجر منیوم در ایران در حال برگزاری است، همواره دوره هایی که در کشورمان توسط کمیته آموزش برگزار می شود نظر فدراسیون جهانی اسکواش را بابت سه ویژگی انضباط و یکپارچگی و سطح معلومات شرکت کنندگان مورد توجه بوده بطوریکه سطح یک مربیگری جهانی اسکواش در سال ۱۴۰۰ با تقدیر مکتوب فدراسیون جهانی مواجه شد در همین ارتباط با گزارش مدرسین دوره به فدراسیون جهانی و رصد صفحه رسانه اجتماعی فدراسیون اسکواش ایران توسط فدراسیون جهانی زینا ولدریج رییس انگلیسی این فدراسیون با ارسال پیامی به دکتر مسعود سلیمانی از نحوه رهبری وی در توسعه اسکواش و آموزش های منضبط در ایران تقدیر کرد