به گزارش مهر به نقل از ایتارتاس، دادگاهی در مسکو حکم بازداشت «الکساندر کورانف» را که رئیس یک مرکز تحقیقاتی در زمینه فناوری‌های هایپرسونیک است؛ صادر کرد.

این محقق روس مظنون به انتقال تحقیقات علمی حساس به کشورهای بیگانه است.

فعلاً تا کامل شدن بررسی ها پیرامون اتهامات طرح شده علیه این فرد، او حدود دو ماه تحت بازداشت خواهد بود.

نیروهای امنیتی اقامتگاه او در سن پترزبورگ را بازرسی و سپس وی را به مسکو منتقل کردند.