به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه (۱۱ آبان ماه) چهارمین روز نام نویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک بود. تا پایان وقت اداری امروز الهه شیعی تنها فردی بود که با حضور در محل کمیته ملی پارالمپیک و تکمیل فرم ثبت نام، برای ورود به انتخابات اعلام آمادگی رسمی کرد.
با نام نویسی الهه شیعی، تعداد متقاضیان انتخابات کمیته ملی پارالمپیک برای تصدی پست های مختلف به ۶ نفر رسید.
طی روزهای گذشته سید محمد شروین اسبقیان، علی کشفیا، سید قاسم قاسمی، رقیه اله کرمی و نعیمه نعیمی برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک ثبت نام کرده بودند. بدین ترتیب با نام نویسی انجام شده توسط الهه شیعی، تعداد متقاضیان این انتخابات تا پایان روز چهارم در دو بخش مردان و بانوان مساوی است.
مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک ۲۲ آذرماه برگزار می شود. تعداد کاندیداهای این انتخابات تا پایان روز چهارم نام نویسی به این شرح است:
ریاست۱- سید محمد شروین اسبقیان
نایب رئیس۱- سید محمد شروین اسبقیان، ۲- رقیه اله کرمی
هیات اجرایی۱- علی کشفیا، ۲- سید قاسم قاسمی، ۳- رقیه اله کرمی، ۴- الهه شیعه
خزانه دار۱- نعیمه نعیمی
بازرس۱- علی کشفیا، ۲- سید قاسم قاسمی