به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در این رابطه اظهار داشت: امسال نیز لایحه رتبه بندی معلمان پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در احکام معلمان اجرا خواهد شد.

او با بیان اینکه رتبه بندی در احکام معلمان از اول مهر ۱۴۰۰ منظور می شود، بیان کرد: سعی دولت این است که معوقات معلمان عزیز تا پایان سال پرداخت شود.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: لایحه رتبه بندی در بودجه ۱۴۰۱ نیز دیده شده و اگر نیاز باشد در بودجه سال آینده نیز امکان افزایش دارد.

عزیزی در عین حال با بیان اینکه موضوع منزلت معلم باید عمیق تر دیده شود، اظهارداشت: رتبه بندی تنها افزایش حقوق نیست بلکه باید مجموعه عوامل به افزایش منزلت معلم بینجامد.

منبع : مهر