به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر باقرزاده، در جلسه مشترک با وزارت جهاد کشاورزی که در راستای بهینه‌سازی فضاهای سبز و اردوگاه‌ها برگزار شد، اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش برنامه‌ای را تحت عنوان انسجام در داخل و ارتباط با بیرون سرلوحه کار خود قرار داده است و ما نیز این سیاست را به عنوان یک سیاست جدی دنبال می‌کنیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: سامانه‌ای در حال راه‌اندازی است که تمام اطلاعات اردوگاه‌ها در آن ثبت شود، امیدواریم بتوانیم از فضاهای اردوگاه‌ها برای استفاده از دانش‌آموزان بهره لازم را ببریم.
وی گفت: اصل تربیت در اردوگاه‌ها اتفاق می‌افتد. هدف اصلی ما این است که از این طریق دانش‌آموزان را آموزش دهیم و مهارت‌های مختلف را به آنان بیاموزیم‌.
عباس مهاجر نیز در این جلسه اظهار کرد: حرکت اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی برای به سرانجام رساندن فعالیت‌ها، بر اساس سیاست گذاری و تسهیل‌گری، مدل سازی خواهد بود.
مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش افزود: باید به صورت عملیاتی بر اساس شاخص‌های مشخص از اردوگاه‌های کشوری و برخی از اردوگاه‌های استانی بازدید کرد و از شرایط فضای آموزشی آنان اطلاعاتی به دست آورد.
رضا قمرزاده مشاور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در ادامه جلسه گفت: بهترین مکان که می‌توان از تهدیدها فرصت ساخت، اردوگاه‌ها هستند؛ لذا باید از این فرصت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه اردوگاه‌ها باید نماد گردشگری و فرهنگ‌های بومی استان‌ها باشند، پیشنهاد داد تا اردوگاه‌ها را به مرکز عرضه محصولات فرهنگی استان‌های مختلف و یا مرکز ارائه دستاوردهای دانش‌آموزان تبدیل کرد.
در این جلسه پیرامون جزئیات شرایط و ویژگی‌های ۴ اردوگاه کشوری همچنین اردوگاه‌های استانی بحث و گفت‌وگو شد.