به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه صادق امیری صبح دوشنبه در جلسه شورای شهر تربت حیدریه که پیرو جلسه ۱۴۰۰ در روز ناشنوایان برگزار شده بود اظهار کرد: سامانه خدمت رسانی به جامعه ناشنوایان با هدف امداد و نجات و خدمات رسانی دستگاه‌های مربوط در شهرستان برای نخستین بار در تربت حیدریه اجرا شد.
رئیس اداره بهزیستی تربت‌حیدریه بیان کرد: با توجه به جامعه آماری ۷۰۰ نفری ناشنوایان در خطه تربت حیدریه که ۲۰۰ نفر آنها در جلگه رخ ساکن هستند برای نخستین بار در کشور طرح آزمایشی سامانه خدمت رسانی به ناشنوایان در حوزه‌های امداد و نجات، پلیس، اورژانس و آتش نشانی راه اندازی شد.
وی افزود: این طرح برای دستگاه‌های خدمت رسان است که افراد ناشنوا با وارد کردن کد مورد نظر در گوشی همراه خود و پس از تکمیل فرم مشخصات آن خدمتی را که نیاز است به دستگاه مربوطه اعلام می‌کنند.
صادق امیری تاکید کرد: این کد مختص تربت حیدریه بصورت آزمایشی برای کمک و خدمت رسانی تهیه شده که می‌توانند فرمی را درخواست کنند و بعد از ثبت و تکمیل مشخصات به سرشماری آن نهاد خدمت رسان ارسال می‌کنند و هدف خدمت رسانی برای قشری است که از قدرت تکلم و شنوایی محروم هستند.
رئیس اداره بهزیستی تربت‌حیدریه گفت: برای نخستین بار در کشور از طریق کد دستوری ussd ، ویژه ناشنوایان جهت تلفن‌های ضروری از جمله ۱۱۵، ۱۱۰ و… توسط اعضای شورای شهر تربت حیدریه راه اندازی شد.
وی گفت: دلیل راه اندازی این سامانه این است، که ناشنوایان بتوانند در مواقع ضروری با استفاده از این کد در کمترین زمان از امکانات تلفن‌های ضروری سه رقمی استفاده کنند.