به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسئولین فدراسیون جهانی کاراته برای آخرین بار در مرکز مطبوعاتی بازی های المپیک توکیو حاضر شدند و در جمع خبرنگاران در خصوص موفقیت های کاراته در المپیک توکیو صحبت کردند.

آنتونیو اسپینوز رئیس فدراسیون جهانی کاراته در این نشست گفت: ما به طور قطعی به جهان نشان دادیم که کاراته یک ورزش منحصر به فرد است و شایستگی هایی را که برای افزودن به برنامه المپیک به عنوان یک ورزش دائمی است را دارد.

وی افزود: ۸۲ ورزشکار از ۳۶ کشور جهان در این مسابقات حاضر صدند و ۲۰ کشور صاحب مدال شدند که این نشان دهنده محبوبیت و جهانی بودن این ورزش است.

اسپینوز ادامه داد: حال با درخشش ما زمان آن رسیده است که حضور کاراته در المپیک دائمی شود و به همین منظور از رئیس کمیته بین المللی المپیک درخواست می کنم تا در تداوم کاراته در برنامه المپیک تجدید نظر کند.

رئیس فدراسیون جهانی کاراته گفت: ما در بهترین شرایط برای ادامه بازی های المپیک قرار دادیم و همان طور که کاراته به المپیک نیاز دارد، بازی های المپیک نیز به کاراته نیاز دارد.