دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر نکرده است

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: مشکلات صنعت خودرو ریشه‌ای است، کاهش تعداد خودروهای در پارکینگ مانده یکی دیگر از برنامه های دولت در زمینه خودرو بوده است.

منبع : مهر