به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «فالح الفیاض» رئیس سازمان «حشد شعبی» سخنانی را در خصوص ایده برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد در عراق مطرح کرد. وی گفت: دولت فعلی عراق موقت است و صلاحیت برگزاری انتخابات مجدد را ندارد.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان حشد شعبی در ادامه اظهار داشت: چارچوب هماهنگی به العامری اجازه داد تا با صدر ارتباط برقرار کند، اما تصمیم نهایی برای حل بحران در دستان چارچوب خواهد بود.
روز گذشته مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در سخنانی گفته بود: ما خواستار انحلال پارلمان کنونی و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام هستیم.
رهبر جریان صدر با بیان اینکه هنور در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته است، افزود: گفتگو فایده ای ندارد، به ویژه اینکه ملت حرف خود را به صورت آزادانه و خودجوش بیان کرد.