حسین نجابت نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در رابطه با ارزیابی خود از کابینه معرفی شده دولت سیزدهم و نقش آن در تحول آفرینی در کشور، اظهار داشت: کلیت کابینه، کابینه خوبی است اما اینکه گفته شود تمام افرادِ کابینه دارای این روحیه هستند؛ ممکن است چنین نباشد و این موضوع محدود به این کابینه نیست و در هر کابینه‌ای محتمل است.

وی عنوان کرد: به هر حال آقای رئیسی برای معرفی کابینه بر اساس بررسی و کنکاش به این افراد رسیدند و همیشه اینچنین است که رویکرد رئیس‌جمهور و دولت در مسائل، نقش مهمی در موضع گیری وزرا دارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر روحیه آقای رئیسی که مبتنی بر تحول خواهی است، اعمال شود فکر می‌کنم بسیاری از دولتمردان آینده همان رویکرد را پیگیری کنند و تحولی در حوزه اجرایی محقق شود.

نجابت ضمن رد تحلیل ناکافی بودن تجربه برخی از وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم برای عبور دادن کشور از مشکلات پیش رو بیان کرد: همانطور که در محافل سیاسی و میان مردم گفته شده است، ما در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب نتوانستیم به درستی تحول سازی کنیم.

وی تاکید کرد: به هر حال باید نیروهای جوان را به شکل معقول و تعداد محدود به کار گرفت تا اینها صاحب تجربه شوند و در ادامه، کشور را اداره کنند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی شما می‌خواهید کشور را اداره کنید باید نیروهایی را بیاورید که لزوما پیشینه پررنگ و مهمی ندارند. جوان‌گرایی ایجاب می‌کند که افراد به کار گرفته شده پیشینه مفصلی نداشته باشند.

نجابت در پایان افزود: بنابراین این اقدام یک سرمایه گذاری است تا نیروهای جوان‌تر به کار گرفته شوند تا در کنار کابینه نسبتاً با تجربه، تجربه اندوزی کنند و نیروی انسانی آینده تأمین شود.