به گزارش مهر، جو بادیدن رئیس جمهور آمریکا در بخشی از مصاحبه اش با «ان بی سی نیوز»، مدعی شد: طالبان تغییر نکرده اما در حال گذر از یک «بحران وجودی» است که آیا می‌خواهد در صحنه جهانی مشروعیت کسب کند یا خیر.

او در پاسخ به سوال مجری که گفت «طالبان فقط به عقایدش اهمیت می دهد»؛ گفت: بله، اما همچنین به این اهمیت می‌دهد که غذا برای خوردن داشته باشد، درآمدی داشته باشد که بتواند درآمدزایی کند و اقتصاد را بگرداند. به این اهمیت می‌دهد که آیا می‌تواند جامعه‌ای را حفظ کند که در واقع می‌گوید برایش بسیار اهمیت دارد.

بایدن بار دیگر در دفاع از خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان، مدعی شد که حتی اگر دولت ترامپ در فوریه ۲۰۲۰ در دوحه به توافق صلح با طالبان نرسیده بود، خودش نیروهای آمریکایی را خارج می‌کرد.

بایدن در بخش دیگری از مصاحبه که دیروز منتشر شد؛ در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نمی‌شد خروج از افغانستان به شکل بهتری انجام شود، گفت: نه نه فکر نمی‌کنم چنین کاری ممکن بود. این فکر که راهی برای خروج از آنجا بدون آشوب وجود داشت، صحیح نیست. من نمی دانم چطور می‌توانستیم این کار را انجام دهیم.