به گزارش خبرنگار مهر، طبق بند ح تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱، از سال آینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود.

منبع : مهر