به گزارش مهر، محمد باقر قالیباف در پیامی به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید رئیس‌علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس اظهار داشت: خط مجاهدت و مقاومت همان مسیری است که در صدها سال اخیر بارها در وقایع گوناگون توطئه‌های پیچیده دشمنان کج اندیش را خنثی کرده و ایران را به رغم این دشمنی‌ها سرافراز و سربلند نگه داشته است.

در پیام رئیس مجلس آمده است: سلام خدا بر قهرمانان دلاور جنوب ایران سرافراز؛ سلام خدا بر مردان و زنان شجاع و مدافعان خلیج همیشه فارس؛ سلام خدا بر مدافعان قهرمان آب‌ها و خاک‌های ایران اسلامی؛ سلام بر مردم شجاع و قهرمان پرور بوشهر؛ سلام بر رئیسعلی‌ها و یاران و پیروان و رهروان او.

مجاهدت قهرمان ملی رئیس‌علی دلواری و همرزمان او برگ زرینی در تاریخ مبارزان عدالت‌طلبان و حق‌جویان تاریخ علیه زورگویان و اشغال‌گران است؛ قیام جنوب و مبارزه مردم شجاع آن خطه با استعمار پیر و تسلیم نشدن در برابر مکاید ددمنشانه آنها ستاره‌ای درخشان در آسمان مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و ظلم انسان به انسان پدید آورد و تا امروز نیز آن حرکت جاودانه در ذهن و ضمیر مردم ایران سرمشقی برای مقابله با استعمارگرانی است که حیات خود را در ممات دیگران و آبادی خود را در ویرانی سرزمین‌های دیگر می‌بینند.

مجاهدت رئیس‌علی دلواری در عنفوان جوانی به تاسی از علمای روشن ضمیر و پاک سرشت آن دیار که فهمی عمیق و دقیق از دین در جان آنها رسوخ کرده بود، نشان داد که مردم ایران چگونه با پیروی از آموزه‌های انسانی و حق طلبانه اسلام و درس گرفتن از زندگی سراسر نور ائمه اطهار هرگز نخواهند گذاشت گرد تطاول و دست‌درازی هیچ مستکبری بر روی ایران عزیز بنشیند؛ خط مجاهدت و مقاومت همان مسیری است که در صدها سال اخیر بارها در وقایع گوناگون توطئه‌های پیچیده دشمنان کج اندیش را خنثی کرده و ایران را به رغم این دشمنی‌ها سرافراز و سربلند نگه داشته است.

ما خود را تا همیشه وامدار مجاهدان قهرمان جنوب می‌دانیم و بر آنیم که قهرمان‌هایی چون رئیس‌علی دلواری و یاران او الگوهایی همیشگی برای نسل‌های آینده ایران اسلامی خواهند بود و معتقدیم که مردم شریف و قهرمان‌پرور بوشهر همچون گذشته در خط مقدم دفاع از آب و خاک این سرزمین استوار ایستاده‌اند و در دامان مادران آن دیار صدها و هزاران قهرمان ملی همچون رئیس‌علی دلواری پرورش یافته و خواهد یافت.

در پایان از همه دست‌اندرکاران و بانیان همایش ملی بزرگداشت رئیس‌علی دلواری و همه محققان و پژوهشگرانی که مقالات علمی و پژوهشی خود را به ایشان همایش ارائه کردند تشکر می‌کنم و از خداوند متعال برای همه شما مجاهدان فرهنگی ایران عزیز توفیقات روزافزون مسئلت می‌کنم.