به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در جریان این دیدار حمید سجادی ضمن تبریک انتخاب محمود خسروی وفا به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک بر تداوم حمایت وزارت ورزش و جوانان از کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی تاکید و برای رئیس کمیته ملی المپیک در مسئولیت مهم پیش رو آرزوی موفقیت و پیروزی کرد.
وی تصریح کرد: آقای خسروی وفا از مدیران با سابقه، فعال و خوشنام ورزش کشور بوده و اقدامات مثبت وی در کمیته پارالمپیک بر هیچ کسی پوشیده نیست و قطعا در کمیته ملی المپیک نیز می تواننند اسباب خیر برای ورزش کشور باشند.
در ادامه محمود خسروی وفا ضمن خیر مقدم به وزیر ورزش و معاونین وی عنوان داشت: وزارت ورزش متولی اول ورزش کشور بوده و مجموعه کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ها به عنوان زیر مجموعه در راستای برنامه های وزارت ورزش حرکت خواهند نمود.
رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: از حمایت های وزیر محترم ورزش قدردانی نموده و امیدوارم بتوانیم جواب اعتماد جامعه ورزش را با عملکرد مثبت خود بدهیم.
در این دیدار دکتر کیکاوس سعیدی سرپرست دبیر کلی کمیته، سید محمد پولادگر معاونت توسعه و قهرمانی، مریم کاظمی پورمعاونت ورزش بانوان، وحیدیامین پور، اسماعیلی احمدی، سینا کلهر معاونت فرنگی و ورزش همگانی، محمد حسن تقی زاده مدیرکل بین الملل، حسین شهرابی مدیر کل حراست وزارت ورزش ومجید شهیدی مدیر حراست سابقه وزارت حضور داشتند.