به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی کشورمان اعلام کرد، محمد مصلایی پور داور المپیکی و S۱ و رئیس کمیسون داوران کشتی و نیما صادقی داور درجه S۱ کشورمان بعنوان کمک مدرس داوری این اتحادیه انتخاب شدند.

پیش از این مرحوم مهدی خالدی به صورت رسمی بعنوان تنها مدرس داوری در اتحادیه جهانی کشتی (فیلا) فعالیت می‌کرد و پس از آن، نمایندگان کشورمان به عنوان مدرس یا کمک مدرس انتخاب نشده بودند.

در همین راستا فدراسیون کشتی در نظر دارد با حمایت از داوران جوان و مستعد، همچنان نسبت به کسب کرسی و جایگاه در کمیسیون داوران اتحادیه جهانی اقدام کند.

منبع : مهر