به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته و پس از ورود کمیته ملی المپیک به پروسه برگزاری انتخابات رئیس، دبیر و سایر بخش‌ها، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه جودو به دلیل محرومیت از سوی فدراسیون جهانی، بدون حق رأی می‌تواند در مجمع انتخابات شرکت کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این موضوع صحت نداشته و فدراسیون جودو برای حضور در مجمع انتخاباتی و رأی دادن مشکلی ندارد.

موضع صریح کمیته ملی المپیک نشان می‌دهد که انتشار اخباری از این دست تنها برای ایجاد برای رشته‌ای است که با وجود محرومیت از سوی فدراسیون جهانی فعالیت‌های خود برای حضوری موفق در بازی‌های کشورهای اسلامی به شدت پیگیری می‌کند.

شایان ذکر است پرونده اعتراض فدراسیون جودو به رأی فدراسیون جهانی در پی محرومت چهار ساله در دادگاه بین المللی حکمیت ورزش باز بوده و بعد از چند بار تعویق، هنوز رأی آن صادر نشده است.

منبع : مهر