جلسه رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

منبع : مهر