ایمان کرمیان رئیس انجمن جلوه‌های ویژه میدانی در گفتگو با مهر درباره وضعیت ارشا اقدسی بدلکار سینما که حین حضور در یک فیلم سینمایی در بیروت دچار سانحه شده است، گفت: این اتفاق حدود سه روز پیش برای ارشا اقدسی در پروژه‌ای که در بیروت مشغول کارش بود، رخ داد و به همین ترتیب طبق آنچه که شنیده‌ام در همان زمان به کما رفته، طبق آخرین پیگیری‌ها نخاعش آسیب جدی ندیده اما چند مهره گردن او آسیب دیده است.

وی بااشاره به خبرهای غیررسمی درباره وضعیت درمانی این بدلکار گفت: خواهر ارشا در حال حاضر همراه اوست و پیگیر آماده‌سازی او برای عمل جراحی هستند که هنوز گویا این شرایط محقق نشده است.

کرمیان درباره نحوه وقوع سانحه هم گفت: پروژه‌ای که ارشا مشغولش بود فیلم ایرانی نبود اما حین ایجاد صحنه تصادف، در بیروت چنین اتفاقی برای او رخ داده است.

وی در پایان تاکید کرد که پیگیر آخرین وضعیت درمانی این بدلکار هستند و اخبار دقیق‌تر درباره فرآیند درمانی او در اولین فرصت اعلام خواهد شد.