به گزارش مهر، سردار کیومرث عزیزی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برخی از شهروندان تا نقاط انتهایی شرق استان تهران تردد می‌کنند، که در این نقاط به آن‌ها اجازه خروج داده نشده و پس از اعمال قانون به مبدا خود بازگردانده می‌شوند.

وی ادامه داد: به هیچ وجه امکان تردد و خروج از استان تهران وجود ندارد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: همکاران من با توان قدرت و شدت قانون را اعمال خواهند کرد و در صورت تخلف، اعمال قانون و انتقال خودرو به پارکینگ و جریمه وجود دارد.

عزیزی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس و پرهیز از سفرهای غیر ضروری گفت: تنها در صورتی که از شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کنیم، می‌توانیم، به قطع زنجیره کرونا امیدوار باشیم.