به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق درپی درخواست برای استعفای نمایندگان فراکسیون وابسته به این جریان در پارلمان عراق و موافقت رئیس پارلمان با این استعفا دستورات جدیدی صادر کرد.

بر اساس این گزارش، دفتر رهبر جریان صدر عراق از تعطیلی تمام دفاتر و نهادهای وابسته به این جریان در مرحله کنونی خبر داد.

این دفتر در بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به دستورات مقتدی صدر، نسبت به تعطیلی تمام نهادهای وابسته به این جریان به استثنای چند دفتر در شرایط کنونی تصمیم گیری شد.

در این بیانیه، شش دفتر جریان صدر عراق از تعطیلی مستثنی شده اند. جریان صدر اعلام کرد که این دفاتر باید طبق روال معمول به فعالیت ادامه دهند.

این در حالی است که «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر پیش از این از «حسن العذاری» رئیس فراکسیون صدر در پارلمان عراق خواسته بود تا نمایندگان این فراکسیون استعفای خود را تقدیم رئیس پارلمان کنند.

رهبر جریان صدر این اقدام را در راستای «فداکاری» برای مردم و کشور عراق به منظور رهایی از «سرنوشت نامعلوم» توصیف کرد.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق نیز با درخواست استعفای نمایندگان جریان صدر موافقت کرد.

رئیس پارلمان عراق همچنین در صفحه توئیتر خود نوشت: با توجه به درخواست مقتدی صدر و علیرغم میل باطنی با درخواست برادران و خواهران در فراکسیون پارلمانی صدر برای استعفا از مجلس نمایندگان موافقت کردیم.

منبع : مهر