به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس روند ثبت قرارداد تیم‌ها در سازمان لیگ در حال انجام است که تیم انبوه سازان هوتن تاکنون با ۱۹ کشتی گیر از جمله نفرات مطرحی کامران قاسم پور، امیرمحمد یزدانی، داریوش حضرتقلی زاده، علی شعبانی، مجتبی گلیج، عزت اله کبری، محمد نخودی، ایمان صادقی و حامد رشیدی قرارداد امضا کرده اند.تیم دانشگاه آزاد مازندران نیز با ۱۷ کشتی گیر و ۴ مربی قرارداد امضا کرده که از کشتی گیران مطرح این تیم نیز می‌توان به پیمان بیابانی، امید حسن تبار، میثم عبدی، امیر پرسته، ایمان رحمانی زاده، عرفان علیزاده، امیرحسین شامی و جمال خدابنده لو اشاره کرد.
بهنام طیبی بعنوان سرمربی و امیرعباس انوری، حسن مرادقلی و فرشید صالحی نیز به عنوان مربی قرارداد خود را با این تیم به ثبت رسانده اند.