به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان روزهای ۲۹ مهر تا اول آبان ماه در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا برگزار می‌شود.
ترکیب تیم کشتی آزاد امید کشورمان به شرح زیر است:۵۷ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان۶۱ کیلوگرم: آرمین حبیب زاده۶۵ کیلوگرم: کیان محمودجانلو۷۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی – امیرمحمد یزدانی۷۴ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور۷۹ کیلوگرم: سبحان یاری – محمد نخودی۸۶ کیلوگرم: سجاد غلامی۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی
مدیر فنی: محسن کاوهسرمربی: پژمان درستکارمربیان: فرید دژم خوی – جعفر شمس ناتری- سعید احمدیسرپرست: علی روحیپزشکیار: امید قاسمی (آزاد و فرنگی)ماساژور: محمدرضا ترابی (آزاد و فرنگی)
برنامه مسابقات نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
پنج شنبه ۲۸ مهرماه:ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزادجمعه ۲۹ مهرماه:ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزادشنبه ۳۰ مهرماه:ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد پنج وزن اولساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزادساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزادیکشنبه اول آبان ماه:ساعت ۱۶ تا ۱۷:۴۵: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دومساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاداختلاف ساعت ایران با اسپانیا ۹۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت اسپانیا ساعت ۱۲ به وقت ایران است.