به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در افتتاحیه نهمین نمایشگاه جامع نهاده‌های کشاورزی با تاکید بر برگزاری یکپارچه نمایشگاه بخش کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال دریافت مجوز برای مدیریت یکپارچه نمایشگاه‌های بخش کشاورزی است.
وی افزود: در سال جاری زراعی در تولید غلات رشد داشتیم و به طور متوسط ۱۷ درصد رشد تولیدات رقم خورد. بنابراین می‌توان گفت روند تولید در بخش کشاورزی کشور صعودی است.
وزیر وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه کشت قراردادی، قراردادها از یک میلیون و ۲۰۰ هزار عبور کرده و سال آینده با وسعت بیشتر برنامه‌ها ادامه خواهد یافت.
ساداتی نژاد در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: فعالیت برای سنددار کردن زمین‌های کشاورزی در حال انجام است. در این باره امسال رشد ۷۰۰ درصدی داشتیم. پیش از دولت سیزدهم فقط ۴ درصد زمین‌های کشاورزی دارای سند بودند در حال حاضر این عدد به ۱۵ درصد رسیده است. هدف سنددار شدن تمام زمین‌های بخش کشاورزی تا سال ۱۴۰۲ است.
ادامه دارد…