به گزارش خبرگزاری مهر، سولماز احدی کارشناس واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: با توجه به افزایش سرعت باد به حدود ۱۱ متر بر ثانیه در اواسط روز یکشنبه که از سمت غرب تهران آغاز شد، حجم زیادی از گرد و غبار به شهر وارد شد و عدم بارش مناسب باران و خشکی زمین نیز این شرایط را تشدید کرد. با بروز این شرایط، در ایستگاه‌های شهر تهران، شاهد افزایش شاخص ذرات معلق به ویژه PM۱۰ بودیم و در ساعت ۱۳، شاخص میانگین برخط این آلاینده از مرز سلامت عبور کرد. روند افزایشی شاخص این آلاینده با رشدی قابل ملاحظه ادامه یافت و در ساعت ۱۵ شاخص PM۲.۵ نیز وارد شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس شد. این در حالی بود که در این ساعت، شاخص برخط آلاینده PM۱۰ به عدد ۱۹۰ رسید و فراتر بودن شاخص ذرات درشت‌تر در بیشتر ساعات این روز، نشانگر بروز شرایط گرد و خاک در شهر تهران بود.

آن‌گونه که احدی توضیح داده، شاخص ذرات PM۱۰ در ساعت ۱۶ وارد شرایط ناسالم برای عموم افراد شد و روند صعودی خود را ادامه داد، به گونه‌ای که بیشترین میانگین شاخص ثبت شده در ساعت ۱۸ برابر با ۲۶۶ برای آلاینده PM۱۰ بود که در برخی از ایستگاه‌ها به ویژه ایستگاه‌های غربی، شاخص‌های فراتر از این عدد نیز ثبت شد.

این کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در ساعات پایانی این روز به دنبال کاهش نسبی سرعت باد، روند کاهشی شاخص مشاهده شد و ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۵ مهر، شرایط به وضعیت سالم باز گشت. این شرایط مدت زیادی دوام نداشت و پس از چند ساعت، مجدداً روند افزایشی شاخص ذرات معلق رخ داد و مانند روز قبل، در بیشتر ساعات شاخص هر دو آلاینده PM۱۰ و PM۲.۵ همزمان فراتر از حد مجاز قرار گرفتند. در حالی که با توجه به تعطیلی این روز، از حجم ترددهای شهری در تهران به طور نسبی کاسته شده بود. بروز این شرایط باعث شد که میانگین شاخص کیفیت هوای ۲۴ ساعته در ساعت ۱۱ روز دوشنبه ۵ مهر عدد ۱۳۰ برای آلاینده PM۱۰ و عدد ۱۲۲ برای آلاینده PM۲.۵ ثبت شود.

احدی اضافه کرد: استمرار جو حاوی گرد و غبار در روز دوشنبه ۵ مهر نیز منجر به غلظت بالای ذرات معلق در هوای پایتخت شد و در نتیجه، میانگین شاخص کیفیت هوای ۲۴ ساعته در ساعت ۱۱ این روز برای آلاینده PM۱۰ عدد ۱۰۱ و برای آلاینده PM۲.۵ عدد ۱۱۲ ثبت شد.

شایان ذکر است، از ابتدای سال جاری، ۵ روز فراتر از حد سلامت برای آلاینده PM۱۰ ثبت شده و شاخص روز دوشنبه ۵ مهر، بیشترین شاخصی بود که در سال جاری برای این آلاینده به ثبت رسیده است.

منبع : مهر