به گزارش مهر، تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا با هدایت بهروز عطایی در مسابقات شرکت خواهد کرد. ابتدا لیست ۱۵ نفره ای برای حضور در اردوی تیم ملی از سوی بهروز عطایی منتشر شد و سپس روابط عمومی فدراسیون در اقدامی عجیب لیست ۲۰ نفره ای را در صفحه اینستاگرامی فدراسیون والیبال منتشر کرد که شائبه های بسیاری را بوجود آورد.

بهروز عطایی در گفتگو با مهر درباره انتشار دو لیست متفاوت گفت: برای هر رویداد و مسابقه ای از چند ماه قبل باید لیست اولیه برای کمیته مسابقات ارسال کنیم. ما نیز لیست ۲۰ نفره ای را انتخاب کردیم و پس از آن ۱۵ نفر را برای دعوت به اردوی تیم ملی انتخاب کردیم.

سرمربی تیم ملی والیبال تاکید کرد: از لیست ۱۵ نفره نیز ۱۴ نفر برای مسابقات انتخاب خواهند شد. به هر دلیلی چه مصدومیت و یا تغییر در انتخاب بازیکنان، ما می توانیم بر اساس لیست ۲۰ نفره ای که به کمیته مسابقات ارسال کرده ایم بازیکنان را جایگزین کنیم.

به گزارش مهر، اشتباه در کار روابط عمومی فدراسیون باعث بوجود آمدن حواشی برای تیم ملی شده است. انتشار لیست اولیه و ۲۰ نفره ای که فدراسیون منتشر کرد آن هم پس از اعلام فراخوان ۱۵ بازیکن از سوی بهروز عطایی چیزی جز ایجاد حاشیه برای تیم ملی والیبال در این برهه زمانی نبود.