به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک آمده است: «محتوای گزارشی با عنوان «برگزاری نشست‌های شخصی و جمعی؛ رایزنی کمیته پارالمپیک برای بازگشت هادی رضایی به والیبال نشسته» منتشره در خبرگزاری مهر مورخ ۱۶ بهمن ماه تکذیب می شود.

بازگشت آقای هادی رضایی توسط رییس کمیته یا از طرف کمیته ملی پارالمپیک پیگیری نشده و نشست هایی برای بازگشت ایشان برگزار نشده است.

توضیح اینکه برای کلیه رشته های تحت پوشش پارالمپیک اعم از والیبال نشسته برای بازی های پاراآسیایی هانگژ و و پارالمپیک پاریس، نشست های فنی برگزار شده و مسائل مبتلا به این رشته ها تحت بررسی است.

طبیعی بوده که آقای هادی رضایی به عنوان نخبه این رشته در جلسات والیبال نشسته شرکت کند کما اینکه ایشان هم عضو هیات اجرایی کمیته هستند و هم از طرف فدراسیون، سرپرستی برگزاری مسابقات والیبال نشسته کشور را به عهده دارد.

اینکه در گزارش شما آمده که جلسات شخصی و جمعی برای بازگشت آقای رضایی برگزار شده و رییس کمیته چنین خواستی را پیگیری می کند، تکذیب می شود.

انتخاب سرمربی رشته های مختلف به عهده فدراسیون ها است و کمیته ملی پارالمپیک تنها شرایط لازم برای این انتخاب را مصوب و ابلاغ می کند و دخالتی در انتخاب فدراسیون ها ندارد.»

منبع : مهر