به گزارش خبرنگار مهر، تور رسانه‌ای بازدید از مجتمع‌های تولیدی داروسازی و تجهیزات داروی سها ۱ و سها ۲ متعلق به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران صبح دوشنبه برگزار شد.
بازدید از کارخانجات داروسازی، آزمایشگاه‌های پیشرفته دارویی در مجتمع داروسازی هلال ۲ و کارخانجات ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات بیمارستانی از جمله ساخت انواع سرنگ، صافی دیالیز و فیلترهای تالاسمی و آنژیوکت ها تزریق خون و تزریق سرم که در مجتمع تولیدی سها ۱ واقع است؛ از محل‌های بازدید خبرنگاران بود.