به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تعدادی طرح به شرح زیر اعلام وصول و استرداد شد:

– طرح استفساریه تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور

– طرح اصلاح ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

– طرح الحاق ۳ تبصره به ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

– طرح الحاق یک تبصره به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

– طرح استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای

– طرح تقاضای لغو رسیدگی طبق اصل۸۵ در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی

– استرداد اصلاح تبصره یک بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی به شماره ثبت ۴۶۸ به استناد ماده ۱۳۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس

– استرداد طرح ساماندهی ماموریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شماره ثبت ۵۰۹ به استناد ماده ۱۳۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس.